راهنمای شستشو

راهنمای شستشو

طریقه صحیح شستشو پوشاک های ایرانی و خارجی

 

برای ماندگاری و طول عمر بیشتر پوشاک و مخصوصا برای شستشوی اول، حتما لباس را پشت و رو داخل ماشین لباسشویی بیندازید و به هیچ عنوان با دست شستشو نکنید (شستشو با دست عمر لباس را کم کرده) و با دمای آب ۳۰ درجه و مواد غیرآنزیم دار شستشو کنید.

مخصوصا لباسهایی که به صورت دو یا چند رنگ هستند.

 

 به هیچ عنوان بادست شستشو نکنید (مخصوصا برای شستشو اولیه)

 

 شستشو با دست عمر لباس را کم میکند و درخیلی مواقع دیده شده که لباس رنگ تو رنگ میشود اما شستشو با ماشین به علت آبکشی متناوب از این موضوع جلوگیری میکند.

 

میتوانید ابتدا روی قسمت های لک دار لباس صابون بمالید و بعد داخل ماشین بیندازید.

 

لباسهایی که کارشده هستند مانند پولک دوزی یا مروارید دوزی و... را حتما ابتدا برعکس کنید بعد داخل لباسشویی شستشو کنید.

 

این طریقه شستشو، توصیه تولید کنندگان و بافندگان انواع پارچه به مصرف کننده در سطح جهان می باشد.