فرزند پروری

چهار روش برای نزدیک شدن به یکدیگر، وقتی صاحب فرزند شده اید.

/post-65

اینکه بگوییم نوزاد نوع رابطه را تغییر می دهد، کم لطفی و دست‌کم‌‌گرفتن موضوع است. افزایش تعداد افراد خانواده از دو نفر به سه نفر (یا بیشتر) باعث تغییر پویایی روابط خانوادگی و گونگی تعامل شما با یکدیگر است. پس از تولد بچه، حالا شما (به عنوان زوج) وظیفه مشترکی دارید و آن این است که از یک انسان با ارزش که وقت و توجه بسیار زیادی از طرف شما نیاز دارد، مراقبت کنید.


نکات مهمی که در مسیر فرزند پروری والدین باید به آن توجه کنند

/post-51

اولین موردی که والدین باید به آن توجه ویژه نشان دهند محافظت از فرزندان است که عبارت است​​​​​​​​ از محافظت فیزیکی و روحی از فرزندان، که جزء مهم‌ترین وظایف والدین است. دومین مورد ایجاد یک پیوند دوسویه است که عبارت است


فرزند پروری | ریل گذاری برای قطار تربیت فرزندان

/post-50

در مسیر فرزندپروری (قسمت دوم – پیش‌گیری از فاجعه) آنچه تا اینجا در موردش صحبت کردیم، به رخدادهایی اشاره می‌کرد که در صورت عدم توجه به آنها، فاجعه‌های بزرگی در آینده اتفاق می‌افتند، ولی دانستن همین مطالب برای به وجود نیامدن فاجعه‌ کافی نبوده و می‌بایست برای اینکه از این اتفاقات ناخوشایند جلوگیری کنیم، بدانیم باید چه کاری انجام دهیم.